Religion

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/c/3/c/wahlbeck.se/httpd.www/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/row.php on line 161 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/c/3/c/wahlbeck.se/httpd.www/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/row.php on line 161

Om religion

Om religion andlig medvetenhet och uppvaknade.
Intervju med Peter Wahlbeck Oktober 2019

Martinus författarskap är mänsklighetens sista riktigt stora pusselbit. Han är en dansk tänkare och författare som är helt nyskapande på så många plan. Vad som gör honom så unik är att allt är självupplevt.

Peter Wahlbeck, är du kristen?
– Inte kristen i vanlig bemärkelse. Jesus har funnits och verkat. Hans uppgift var att ge dåtidens människor en impuls i deras utvecklingsfas. Det nya testamentet.

– Jesus var en äldre broder till oss i utvecklingen. Jesus var en andlig revolutionär, han gjorde uppror på sitt sätt och som var möjligt mot de judiska prästerna och dåtidens etablissemang. När han sade – Jag och fadern är ett så menade han att han var kosmiskt medveten. Det är något som vi alla ska bli när tiden är mogen. När vi är lika snälla som Jesus själva och kan förlåta dem som t.om dödar dig.

Tror du att Jesus har dött på korset för våra synders skull?
– Nej det där är en feltolkning baserad på okunskap. Jesus var inget offerlam. Inte ens Jesus kan ta på sig någon annans så kallade synd eller karma. Om så vore fallet skulle tillvaron vara totalt orättvis och absurd. Ingen själ kan få syndernas förlåtelse om den inte själv inser sitt misstag.

– Att gå till kyrkan och dricka vin och äta ett oblat som ska föreställa Jesu kött och blod är en av alla dessa konstiga ritualer som lever kvar. Det går inte att tvaga sig fri från synd på det viset. Varken rituellt eller logiskt. Det är likadant med dopet. Ett barn blir inte värt mer eller mindre bara för att det får vatten på huvudet och en välsignelse i någon kyrka. På medeltiden kunde förmögna köpa avlatsbrev etc. för att köpa sig fria från skuld. Allt sådan försvinner så småningom bort från verkligheten.

“Ingen själ kan få syndernas förlåtelse om den inte själv inser sitt misstag.”

Folk går mindre och mindre i kyrkan. Vad tror du kommer att hända med kyrkorna i framtiden?
– Kyrkorna kommer att byggas om till mötesplatser. Till konserthus och bad. Diskotek, bibliotek, biografer eller yogalokaler och meditationsrum. Mötesplatser för umgänge och lycka.

– I framtiden kommer kyrkogårdarna att byggs om till lekplatser och vackra parker. De dödas kroppar kommer att slutförvaras i tomma bergrum. I dag är människan en väldigt sentimental varelse som är präglad av traditioner och flockmentalitet. I framtiden har människan utvecklats till en helt annan varelse. Det vore ologiskt att tro att utvecklingen helt plötsligt skulle stanna av. Allt som vi upplever är medvetande-utveckling på olika plan. Lika väl som bostäder och teknik utvecklas så utvecklas även människans andliga och mentala förmågor som känslighet och medlidande. Framtidens ¨kyrkor¨kommer därför att bli mer som hälsohem.

Ber du till Gud?
– Ja ofta. Bönen är en väldigt stark kraft och det är gudasonens möjlighet att kommunicera direkt med alltet. Svaret på livets gåta är egentligen att förstå hur enkelt allt ligger till. Det är så enkelt att det blir svårt. Vi människor är så vana vid rum, tid, början och ett slut. Vi är så präglade och artigt uppfostrade att vi har svårt att tänka i eviga banor. Men våra själ och universum är evigt och har alltid funnits. Universum har aldrig skapats utan alltid funnit. Det är svårt att ta in och tar många liv att förstå. Att börja be och prata med Gud eller alltet osjälviskt är en hög tröskel att ta sig över. Men man kan använda andras till en början. Här är ett exempel på en bra bön som är kosmiskt rätt. Be till Gud direkt och inte till din kosmiska storebror Jesus och inte i själviskt syfte.

Käre Gud
Hjälp mig förstå att onda krafters yttersta orsak är okunskap.
Hjälp mig förstå att okunskap inte kan motarbetas eller straffas bort.
Hjälp mig att alltid sträva efter mer ljus och tålamod.
Hjälp mig inse att jag bara kan förändra mig själv.
Fader hjälp mig med positiva tankar och led mig mot möten som utvecklar mig.
Hjälp mig att se och erkänna mitt eget mörker och övervinna det med din hjälp.
Gud, ske din vilja och hjälp mig i min strävan att alltid handla i kärlek så gott jag kan.
Fader jag vill inners inne vara till glädje och välsignelse för allt och alla.
Hjälp mig att hjälpa andra.
Amen

Vad menar du att en troende kristen eller muslim, jude eller hindu ber till?
– Tyvärr tillber dom den gud och den moral som finns i deras uppfostran och kultur. Indirekt är deras bön en slags avgudadyrkan av dem själva. Ett slags självdyrkande av den egna moralen där Gud snarare är en bifigur än huvudroll. Oftast är guden i dessa religioner en ursäkt och ett slagträ för konstruerat våld. Det är därför vi måste lära oss och studera dessa ting annars är världsfreden omöjlig. Västvärlden var inte bättre på medeltiden eller på Järnåldern när man utövade våld med den tidens rätt och fel och Gudsuppfattning.

Varför är dagens människor så materialistiska?
– Den materiella hungern är egentligen ett uttryck för människornas andliga hunger. Dagens religioner kan inte tillfredsställa den moderna människan på det gamla viset med tro hit och dit. Därför söker de omedvetet tröst i materiella prylar.

Men vissa människor tror ju väldigt starkt?
De riktigt pålästa och medvetna utövarna av dessa religioner är alltid ickevåldsutövare och öppna för en universell dialog där kärleksbudskapet sätts i centrum. Västvärlden har sig själva att skylla när de utsätts för islamistisk terrorism. Hade väst givit de arabiska länderna skolor och utbildning istället för att plundra dem på deras olja och naturtillgångar så hade vi i dag sett en demokratisk utveckling i dessa länder. Det hade inte kostat en bråkdel av vad det kostar att föra krig. Nu underbyggs hat istället. Men det är detta vapenmaffian och militärindustrin vill. Det är enkel matematik. Det är så de tjänar pengar. Det tragiska är att alla går på det och spelar med i det elaka spelet. Dom lurar dem i religionskrig. Och sedan uppstår flyktingströmmar som också är en medveten strategi för att kunna härska genom att söndra.

“Hade väst givit de arabiska länderna skolor och utbildning istället för att plundra dem på deras olja så hade vi i dag sett en demokratisk utveckling i dessa länder.”

Vem är den här Martinus som du gillar?
– Martinus förenar naturvetenskap och andligt tänkande. Hans andliga analyser är så före sin tid att vi på jorden inte riktigt kan ta det till oss. Martinus lägger ännu en pusselbit till jordens andliga utveckling och är den länk som dagens vetenskap och konst behöver för att kunna gå vidare. Gudsbegreppet utvecklas på bästa sätt för varje epok. Med Martinus hjälp får vi logiska argument på varför det ser ut som det gör och hur det kommer att se ut i framtiden. Jesus är inget unikum och så inte Martinus heller. Vi ska alla få ett sådant medvetande som dem med tiden. Genom reinkarnationer, om och om igen. Erfarenheter och praktik, liv efter liv.

Vad menar du med reinkarnation?
– En reinkarnation kan liknas vid en bilfärd. Själen är chauffören som sitter inne i bilen och kör. Bilen är kroppen och in i bilen hoppar många olika öden som påverkar färden. Kroppen är beroende av underhåll, men till sist blir den gammal och måste skrotas. Chauffören måste byta bil och så börjar en ny färd på livets väg. Detta är kortfattat förklarat. Det är lite mer komplext än så. Karmalagar och eviga principer som kontraster och talanger, hunger och mättnad på en ny födsel och perioder av vila i den andliga världen.

Varför minns jag inte mina tidigare liv?
Din koncentration måste fokuseras på din nutid. Men i takt med att ditt medvetande växer så börjar du även kunna se eller uppleva tidigare liv. Du kan ju tänka dig vad du har gått igenom för att ha det medlidande du har i dag. I universum får du inget gratis. Ingenting kan skapa sig själv varken mentalt eller fysiskt. Du är ett resultat av dina tidigare liv i minsta detalj. Detta kan tyckas orättvist för många men är en evig kosmisk fundamental lag. Men för att det ska fungera och bli en kärleksfull lag så är det införstått att vår själ är evig. Annars blir det orättvist. Man lever många liv.

Vad är det Martinus vill få oss att förstå?
– Han vill att vi teoretiskt ska förstå ett kosmiskt vetande, att det finns andliga lagar och omvandla det till praktik, både privat och samhällspolitiskt. Att vi ska se historiens andliga utveckling från stenålder till nutid. Vi i västerlandet behöver logiska argument för att kunna tillfredsställa vårt nuvarande religiösa intellekt. Allt är under ständig utveckling, så även gudsbegreppet. Naturfolk dyrkade solen och månen och tillbad vädermakter. Människan har alltid haft ett inre behov av olika slags gudar och symboler. Dagens reinkarnistiska, nyandliga och västerländska koncept är rätt just nu. Vi går automatiskt från “tro” till vetande i den takt varje själ orkar och hinner.

Vad anser du om buddhister och moderna new age-gurus?
– Det är säkert lugnande och mysigt och rogivande att lyssna på diverse upplysta gurus. Men Martinus vänder sig till den moderna intelligenta personen som verkligen söker svar in i minsta detalj. Hans mission är att leverera en komplett världsbild utan luckor. Det är det enda sättet att övertyga tänkande tvivlare om Guds konkreta existens. Martinus var till exempel väldigt noga med att inte bota sjuka eller utöva andra underverk. Han ville inte hamna i ett vakuum där hans kunskap skulle handla mer om enskilda händelser än om hans litterära gärning, sina kosmiska analyser. Jesus gjorde rätt i att använda underverk och kosmisk magi för att etablera sig i världshistorien och plantera en i grunden kärleksfull religion. På den tiden fanns det inga tv-kanaler.

Varför känner sig människor provocerade över att deras religioner och trosuppfattning diskuteras?
– Det har med prestige att göra till 95 %. Vi är djur som avundsamt reagerar när någon knäpper oss på näsan. Den gud som existerar för dessa människor är konstruerad efter de värderingar och uppfattningar som är rätt och fel för dem själva. Det är klart att en utbildad och beläst människa måste försvara alla timmar av studium i den egna läran. Vi försvarar vår flock och vår tradition annars så förlorar vi vår identitet. Omskärelse, hämnd för oförrätter och hedersmord, heltäckande slöjor, dop, nattvard och arrangerade äktenskap, – sådant lever kvar som rester och bevis på människans flockbeteende. I religionens namn så fortgår eländet. Så är det även för ateister. Dom blir provocerade av att många är mediala och säger sig har haft andliga upplevelser eller nära döden upplevelser. Samhället tvingas till ateism av en massa naturvetare och akademiker som har monopol på sanningen. Bara för att du inte kan väga och mäta ett medvetande så betyder det inte att det inte finns.

Kan vi hjälpa dessa människor?
– Vi kan bara hjälpa de människor som vill gå vidare och se saker och ting i ett större perspektiv.

Universum har aldrig skapats. Universum har alltid funnits. Det kan tyckas otroligt men men Big Bang-teorin är lika mycket en tro som vilken annan religion som helst. Det finns inget bevis på att allt började med en stor smäll eller en explosion före en stor smäll. Samhället tvingas till ateism av en massa naturvetare och akademiker som har monopol på sanningen. Men deras “Big Bang” är lika mycket en tro den också. Hur du än söker i makro eller mikro universum så har man inte funnit en botten eller ett slut.

Precis som de stora mästarna hjälpt mänskligheten förut i historien med rätt pusselbitar när tiden var mogen ska kosmologer hjälpa dem som söker kloka svar och fördjupning idag. Det är tid för jorden att få tillgång till denna kunskap. Det är också viktigt att förklara att köttätning inte bara är skadligt för hälsan utan även för själen. Det är en sådan sak som Martinus författarskap beskriver. Han är så före på alla plan i jämförelse med många lärda. Hans gärning är unik på många sätt. Det är en skandal att inte fler tänkare inom filosofi eller teologi ens känner till honom, eller övriga kulturintellektuella författare och debattörer. Allt är en fråga om prestige som sagt. Det minsta man kan begära av en religiöst och andligt intresserad person är väl att personen förutsättningslöst söker efter ny och spännande andlig kunskap och är nyfiken. Martinus har skrivit över 10 000 sidor i ämnet och illustrerat sin litteratur med vackra och detaljrika symboler också. Om man verkligen tar sig tid att studera hans analyser så märker man hur stort verket är och hur före sin tid han var.

Det är mitt råd, var nyfiken och studera själv.

Viktiga och intressanta länkar i ämnet:

Om Martinus Thomsen på Wikipedia
martinus.dk
martinus.se
tredjetestamentet.se
nykultur.nu
varldsbild.se
martinuskosmologi.com
Om Martinus på nykultur.nu